fredag 27. september 2013

Den høyeste liljen øst for Rocky Mountains


Lilium superbum har sin utbredelse i store deler av det østlige USA, særlig langs kystsletten og de sørlige Appalachene.
Den forekommer gjerne i lysninger i rike skoger, fuktige enger, kratt, randsoner i våtmarksområder, elvebredder, veikanter, med mer.

Arten blir to til tre meter høy, og foretrekker jordsmonn på den sure siden av skalaen, gjerne fuktig og veldrenert.
I hagen vår trives den godt i kanten av woodlandet, i god skogsjord.

Løkene er små, og den sender ut utløpere slik at den sakte sprer seg, gjerne et lite stykke fra hovedløken. Den har brukt lang tid på å etablere seg, og skuddene har hvert år vokst seg høyere og kraftigere, til de i år endelig blomstret for første gang. To og en halv meter høye! Seks års venting var vel verdt det! Frø blir det også, om frosten ikke blir for sterk.
I naturen pollineres arten gjerne av ulike svalestjertarter.